Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU finanţează şapte domenii de activitate, cunoscute şi sub  denumirea de "Axe prioritare". Fiecare din aceste axe prioritare este  împărţită la rândul ei în mai multe subdomenii, denumite şi "Domenii  majore de intervenţie". Strategia POS DRU cuprinde 6 axe prioritare şi o  axă prioritară dedicată asistenţei tehnice, astfel :  Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul  creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere" Domeniul  major de intervenţie:   1.1 Educatie mai bună pentru toţi 1.2 Universitate pentru viitor 1.3  Profesionişti în educaţie şi formare 1.4 Calitate în formare profesională  continuă 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării   Axa Prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa  muncii" Domeniul major de intervenţie: 2.1 Invaţă o meserie! 2.2 A doua  şansă în educaţie 2.3 Acces şi participare la Formare Profesională  Continuă   Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a  întreprinderilor" Domeniul major de intervenţie: 3.1 Fii întreprinzător! 3.2  Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea  adaptabilităţii 3.3 Acţionăm împreună!   Axa Prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare"  Domeniul major de intervenţie: 4.1 Calitate în serviciile de ocupare 4.2  Profesionişti în piaţa muncii   Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"  Domeniul major de intervenţie: 5.1 Integrare pe piaţa muncii 5.2  Mediul rural – oportunităţi de ocupare Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale" Domeniul major de  intervenţie: 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 6.2 Îmbunătăţirea accesului  şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 6.3 Promovarea  egalităţii de şanse pe piaţa muncii 6.4 Iniţiativele transnaţionale pentru o  piaţă inclusivă a muncii   Axa Prioritară 7 "Asistenţă tehnică" Domeniul major de intervenţie:  7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS  DRU 7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU şi comunicare  FaxMedia  Consulting Orasul SEINI PARTENER