Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei Obiectivele proiectului Proiectul isi propune ca obiectiv general facilitarea accesului pe piata  muncii a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, precum si a  somerilor, prin includerea acestora in programe de formare profesionala  adecvate, accesibile si cu reale valente ocupationale.   Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza:   OS1-Cresterea ratei de ocupare la nivel local si regional prin  formarea unui numar cat mai mare de membri ai grupului tinta care  sa intre si sa ramana pe piata muncii OS2-Reducerea somajului de lunga durata prin reconversia  profesionala a somerilor din grupul tinta   OS3-Pregatirea si orientarea membrilor grupului tinta astfel incat sa  devina capabili sa-si gaseasca si sa ocupe un loc de munca   OS4-Furnizarea de servicii de consiliere in vederea crearii unor  planuri individuale de pregatire, calificare si orientare profesionala  pentru membrii grupului tinta   OS5-Promovarea unei societati inclusive, axata pe adaptabilitate,  flexibilitate si mobilitate In acord cu Axa Prioritara 5 "Promovarea  masurilor active de ocupare" proiectul isi propune imbunatatirea  capacitatii de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de  munca, printr-o serie de masuri al caror scop final il constituie  motivarea persoanelor aflate in somaj, cresterea gradului de  dezvoltare personala, depasirea dificultatilor cu care se confrunta  persoanele in momentul integrarii sau reintegrarii pe o piata a muncii  din ce in ce mai exigenta. Prezentul proiect promoveaza un program integrat cu o abordare pe  tot parcursul vietii, prin includerea in cadrul modulelor de formare  profesionala a unor servicii personalizate de consiliere,orientare si  asistenta. Avantajul de care se bucura acest program rezulta din caracterul lui  activ si flexibil in ceea ce priveste modalitatea de atragere si mentinere a  cat mai multor persoane pe piata muncii. In acest sens, proiectul vine in  intampinarea obiectivelor operationale ale domeniului major de interventie  "Devoltarea si implementarea masurilor active de ocupare".   Actiunile intreprinse in cadrul acestei initiative vor sprijini participarea  persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si a somerilor, in special  somerilor de lunga durata, la programe de formare profesionala care sa le  furnizeze competentele necesare dezvoltarii personale, cresterii increderii  in sine si depasirii barierelor legate de lipsa egalitatii de sanse si de gen.   De asemenea, proiectul propus contribuie la promovarea  tratamentului egal pe piata muncii, prin facilitarea accesului uniform si  nediscriminatoriu la munca si viata sociala, in spiritul respectarii drepturilor  legale ale omului in conformitate obiectivele Programului si Cadrului  Strategic National de Referinta 2007-2013, devenind astfel o interfata  activa intre grupurile cu o situatie dificila pe piata muncii si posibilitatea de  transformare a acestora in persoane utile, competente, apte a se integra  profesional si social si a face fata unei economii competitive.   Initierea in competente informatice si limba engleza, la fel ca si  calificarea in meseriile propuse in acest proiect, precum si informarea si  consilierea profesionala in ceea ce priveste motivarea pentru obtinerea  unui loc de munca, prezentarea unor profile ocupationale, consilierea in  vederea constientizarii drepturilor egale, vor promova egalitatea de sanse  pe piata muncii, contribuind totodata la scaderea lipsei de incredere in sine  in momentul angajarii intr-un nou loc de munca.   Privit din acest punct de vedere, proiectul contribuie la realizarea  obiectivului general al POSDRU prin investitia in capitalul uman in vederea  cresterii ratei de participare pe o piata a muncii flexibila si inclusiva.    FaxMedia  Consulting Orasul SEINI PARTENER