Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei Activitatile proiectului Proiectul se va derula pe o perioada de 10 luni.   Pe parcursul derularii proiectului vor fi organizate 6 tipuri de cursuri  de formare profesionala, din care 4 tipuri de cursuri de calificare (2 module  pentru fiecare tip de calificare) si 2 tipuri de cursuri de initiere, dupa cum  urmeaza: calificare pentru meseria de zugrav vopsitor(720 de ore/curs),  calificare in meseria de operator introducere, prelucrare si validare date  (720 de ore/curs), calificare in meseria de confectioner asamblor articole  din textile (360 de ore/curs), calificare in meseria de ingrijitor batrani si copii  la domiciliu (360 de ore/curs), initiere in competente informatice (42 de  ore/curs) si initiere in limba engleza (42 de ore/curs).   Concomitent cu cursurile de formare profesionala vor fi organizate  sesiuni de consiliere in vederea cresterii sanselor de ocupare. Grupele  modulelor de curs vor fi formate din 14 persoane pentru cursurile de  calificare si 28 pentru cursurile de initiere.  Activitatile proiectului sunt urmatoarele:   Activitatea 1. Pregatirea si organizarea activitatilor proiectului -  consta în stabilirea graficului de implementare a proiectului,  responsabilitatilor echipei de proiect, instrumentelor de implementare a  proiectului. In cadrul activitatii se va subcontracta o echipa de specialisti  formata din manager proiect, manager financiar si consilier juridic, echipa  care sa asigure expertiza manageriala a proiectului.  Subactivitatea 1.1.Stabilirea structurii organizatorice a proiectului:  organizarea echipei; stabilirea planului de actiune, a atributiilor si  responsabilitilor; elaborarea fiselor de post; elaborarea unor strategii  pentru desfasurarea etapelor proiectului; realizarea documentatiei.   Subactivitatea 1.2. Lansarea proiectului -organizarea unui eveniment  de lansare a proiectului: lansarea oficiala a proiectului se va face in  cadrul unei conferinte de presa la care vor fi invitati reprezentanti ai  mass-media locale, reprezentanti ai institutiilor locale si ai mediului  de afaceri din regiunea Sud Muntenia.   Activitatea 2. Achizitii Se vor face achizitii pentru asigurarea  dotarilor de completare: pregatirea documentatiei si derularea procedurilor  de achizitii publice. Activitatea 3. Selectarea grupului tinta Grupul tinta va fi selectat din  randul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, somerilor, inclusiv  someri peste 45 de ani ce au resedinta in orasul de unde provine  solicitantul, dar si in mediul rural limitrof. In vederea selectarii, Pentru  fiecare participant, se va intocmi un dosar de inscriere conform prevederilor  Ordinului MMSSF si MECTS nr. 353/5202/2003. Fiecare participant la  cursurile de formare va primi alaturi de informatii teoretice si practice  relevante un suport de curs scris si alte materiale aplicative.   Activitatea 4 - Consiliere, informare si orientare profesionala Alaturi  de modulele de formare, membrii grupului tinta vor beneficia si de servicii  personalizate de consiliere si indrumare privind motivarea pentru obtinerea  unui loc de munca, prezentarea unor profile ocupationale, consiliere in  vederea constientizarii drepturilor egale si a egalitatii de sanse pe piata  muncii, precum si consiliere de grup si individuala. Activitatea de consiliere   si orientare se va desfasura anterior fiecarui modul de formare  profesionala, precum si dupa finalizarea stagiului de formare prin  indrumare spre gasirea unui loc de munca. Activitatea va fi desfasurata de  catre Partenerul 2 care detine atat informatii relevante in domeniu cat si  experienta necesara pentru acest demers.   Activitatea 5 - Formare profesionala Formarea profesionala se  refera la calificarea in meseriile de zugrav vopsitor, operator introducere,  prelucrare si validare date, confectioner asamblor articole din textile si  ingrijitor batrani si copii la domiciliu, precum si initierea in competente  informatice si limba engleza.   Subactivitatea 5.1. Cursuri de calificare module 720h - Vor fi  organizate cate 2 module de cursuri de formare profesionala  (calificare) a cate 720 de ore de teorie si practica/modul pentru  meseriile de zugrav vopsitor si operator introducere, prelucrare si  validare date. La sfarsitul fiecarui modul de formare va fi organizat  un examen in cadrul caruia vor fi evaluate cunostintele acumulate de  fiecare cursant. In urma examenului (atat teoretic cat si practic) se  vor elibera certificate de calificare, autorizate de catre CNFPA.  Subactivitatea   5.2. Cursuri de calificare module 360h Vor fi organizate cate 2  module de cursuri de formare profesionala (calificare) a cate 360 de  ore de teorie si practica/modul pentru meseriile de confectioner  asamblor articole din textile si ingrijitor batrani si copii la domiciliu. La  sfarsitul fiecarui modul de formare va fi organizat un examen in  cadrul caruia vor fi evaluate cunostintele acumulate de fiecare  cursant. In urma examenului (atat teoretic cat si practic) se vor  elibera certificate de calificare, autorizate de catre CNFPA.   Subactivitatea 5.3 Cursuri de initiere Va fi organizat un modul de  curs a 42 de ore pentru initiere in competente informatice si un  modul de curs de 42 de ore pentru initiere in limba engleza. La  sfarsitul fiecarui modul de formare va fi organizat un examen in  cadrul caruia vor fi verificate cunostintele acumulate de fiecare  cursant. In urma examenului (atat teoretic cat si practic) se vor  înmâna certificate de absolvire recunoscute de MMFPS si MECTS.   Activitatea 6 - Integrarea/reintegrarea persoanelor formate pe piata  muncii Proiectul isi propune plasarea unui procent de 10% din randul celor  care vor beneficia de formare profesionala in cadrul proiectului. Partenerul  2 din proiect va pune la dispozitie situatia locurilor de munca vacante si va  acorda consiliere specializata in vederea plasarii pe piata muncii a  membrilor grupului tinta potriviti pentru ocupatiile respective. In urma  ob?inerii certificatelor de calificare in meseriile de dulgher-tamplar-  parchetar, operator introducere, prelucrare si validare date, asfaltator si  ingrijitor batrani si copii la domiciliu, cursantii sunt apti pentru plasare in  servicii specifice.   Activitatea 7 - Managementul, monitorizarea si evaluarea  proiectului: se va desfasura pe toata durata de implementare a proiectului.  Se va întocmi un raport de evaluare cu informatii despre: modul de  derulare a proiectului, nivelul atingerii rezultatelor stabilite în proiect,  analize tehnico-financiare ale actiunilor, raportul de eficienta resurse-  rezultate în implementarea proiectului, idei si solutii viabile identificate.  Evaluarea proiectului se va realiza prin: interviuri aplicate individual;  aplicarea de chestionare grupului tinta; articole în mass-media; rapoarte de  analiza; opinii din partea comunitatii locale; numarul participantilor la  activitatile specifice si gradul de implicare; raport final. In cadrul acestei  activitati vor fi intocmite si transmise raportarile periodice privind progresul  proiectului. Pe parcursul implementarii proiectului, membrii echipei de  management vor acorda o importanta deosebita monitorizarii fiecarei etape  de derulare in conformitate cu graficul de activitati.   Activitatea 8 - Auditul proiectului Auditul se va realiza prin  subcontractarea serviciilor de audit si expertiza contabila.   Activitatea 9 - Campanii online de informare si constientizare  privind masurile de combatere a somajului de lunga durata si a somajului in  randul tinerilor In cadrul acestei activitati vor fi diseminate online informatii  privind oportunitatile economice existente in regiunea Sud Muntenia, in  vederea incurajarii ocuparii, din perspectiva participarii active pe piata  muncii. Activitatea va fi subcontractata unor firme specializate in domeniul  campaniilor de informare si constientizare.   Activitatea 10 - Informare/publicitate/realizare si mentenanta  website al proiectului In afara de conferinta de lansare si cea de finalizare a  proiectului se va realiza un website(activitate subcontractata) specific  proiectului, in care vor fi prezentate, pe toata perioada de derulare a  proiectului, informatii relevante pentru grupul tinta, precum si rezultatele  obtinute in urma derularii cursurilor de initiere si calificare, asigurand  totodata publicitatea adecvata a proiectului si subliniind valoarea adaugata  a contributiei comunitare la dezvoltarea resurselor umane din Romania. In  ceea ce priveste publicitatea proiectului, mentionam ca pe intreaga  perioada a proiectului se va face o promovare corespunzatoare asigurand  vizibilitatea si transparenta cerute de legislatia comunitara si in acord cu  regulile prevazute in Manualul de Identitate Vizuala pentru POSDRU 2007-  2013. Vor fi lipite afise/fluturasi in cadrul institutiilor administratiei locale (in  baza unor protocoale incheiate in acest sens), precum si la sediul  solicitantului si la sediile partenerilor, vor fi distribuite pliante, se vor  organiza workshopuri, se va face publicitate prin mass-media. Vor fi  intreprinse toate masurile pentru a face cunoscute oportunitatile pe care le  ofera proiectul pentru grupul tinta ales.   Activitatea 11- Eveniment finalizare proiect La finalizarea proiectului  va fi organizata o conferinta de presa in care vor fi prezentate rezultatele  obtinute prin implementarea proiectului.   FaxMedia  Consulting Orasul SEINI PARTENER